Egy szabadkőműves szobra – Közadakozásból

Liszt_szoborTöbb civil szervezet és magánszemély adakozásának eredményeként új szoborral gazdagodott Budapest. Liszt Ferenc mellszobrát a Duna Palota Nádor és Zrínyi utcai sarkán lévő szoborfülkéjében helyezték el.

A Duna Palota épülete 1897-ben Lipótvárosi kaszinóként nyílt meg. Akkor minden estélye, előadása, eseményszámba ment. Ma ugyancsak arra törekszünk, hogy rendezvényeink hasonló megbecsülést szerezzenek – mondta Bíró Ildikó a Palota igazgatója, a szobor leleplezésekor. Ennek jegyében működtetik a Duna Művészegyüttest, a Duna Szimfonikus Zenekart, képzőművészeti kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, tehát a sokszínű kultúra otthona is a ház. Liszt Ferenc közismerten sokszínű személyiség volt. Világhírű zongoraművész, zeneszerző, karmester, pedagógus és zenei író, az egyetemes és magyar nemzeti kultúra jeles képviselője. Ezért van itt kitüntetetten jó helye – Varsó és Belgrád után – ennek a szobornak.

Amikor Széchenyi Ferenc 1802. november 25-én felajánlotta könyv- és kézirattárát a nemzetnek, nemes hagyományt teremtett – emlékezett vissza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója, Marjay Gyula. Tettét a XIX. században főurak, főpapok sora követte, míg a XX. századra az adományozási kedv fokozatosan a kis- és nagypolgárságra is átterjedt. Az ő hozzájárulásukkal alakult ki az építészeti arculat, kulturális örökség, amire most oly jogosan büszkék vagyunk városainkban. A közjóért adakozó, művészetpártoló cselekedetek száma a II. Világháború után nagyon visszaesett. Szerencsére napjainkra változni látszik a helyzet és ennek szép példája ez a szobor.

Újra vannak egyszerű, hétköznapi vagy ismert emberek, civil szervezetek, művészek, akik tudnak és akarnak tenni a közösségért. Polgárok, akik önzetlenül adnak, mások örömének örülve. Ez összecseng a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. célkitűzéseivel is. A lehetőségeinkhez képest mi is mindent elkövetünk, a műemlékek, történeti értékek, műalkotások helyreállítása, megőrzése érdekében. Mindezek miatt külön öröm, hogy egy állami tulajdonú épületre új szobor kerül, mindannyiunk közös vagyonát gyarapítva. Hirdetve az önzetlen tenni akarást, a művészi értéket – és mindezekkel együtt – Liszt Ferenc halhatatlan géniuszát. Liszt az 1870-es években a közelben, a Nádor utca 20. szám alatt lakott. Most itt áll a Nádor és a Zrínyi utca sarkán, mi pedig reméljük, hogy itt sokáig otthonra fog találni.

Liszt Ferenc mellszobrát dr. Gerő Katalin szobrászművész adományozta a Duna Palotának. A Liszt-portrét 2011-ben készítette, a Budavári Önkormányzat felkérésére, hogy a bicentenárium évében, a lengyel fővárossal létrehozandó testvérvárosi szerződés aláírásakor, ezt ajándékozzák Varsónak. A szobrot, a lengyelországi Liszt-év legkiemelkedőbb eseményeként, 2011 augusztusában, a Łazienki Királyi Parkban, a híres Chopin emlékmű közvetlen közelében avatták fel. A műalkotás akkora tetszést aratott, hogy a Belgrádi Magyar Nagykövetség egy második példányt rendelt belőle, amit az ottani Zeneakadémia előtti elegáns Park Manjež-ben állítottak fel. A budapesti helyszín kiválasztásakor szerepet játszott Liszt első magyarországi otthonának közelsége, továbbá, hogy a zeneszerző kedvenc kápolnája a Bazilika helyén állt, amelynek későbbi építését Liszt adománnyal segítette.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, dr. Batta András, az egyetem névadójának életéből egy olyan epizódot villantott fel, amit valószínűleg csak nagyon kevesen ismernek. Az köztudott volt Lisztről, hogy fiatalon világfi, a nők bálványa, később elvonult gondolkodó, abbé lett. Már maga a megjelenése is eseményszámba ment, tömeg várta, amikor egyszer gyalog átsétált a Lánchídon. Azt is tudjuk, hogy nemcsak zseniális komponista, virtuóz zongoraművész volt, de népszerű zenepedagógus is. Nos, nála gyakran megtörtént, hogy fiatal zongorista növendékeket oktatott a lakásán és ilyenkor egy nagy tál aprópénzt tett ki az asztalra. Arra biztatta vendégeit: távozáskor bátran markoljanak bele és vigyék magukkal az ebédre, vacsorára valót!

Szobra előtt állva – annak leleplezése pillanatában – tehát elmondhatjuk, nemcsak zsenialitása, hanem a támogatásra mindig kész embersége is méltóvá teszi az adakozásból felállított szoborra. A bronzszobor kiöntése, felállítása, a szoborfülke restaurálása közadakozásból történt. Volt, aki csak ötszáz forintot adott, tőle csak ennyi tellett, de jó szívvel adta. Mások többel járultak hozzá a munkához. Külön köszönet illeti a Rotary Hungary, a Rotary Club Budapest City támogatását és a Zeneszalon Alapítvány közreműködését, valamint a Ránki család tagjait – Ránki Dezsőt, Klukon Editet és Ránki Fülöpöt – adománygyűjtő zongoraestjükért.

Forrás: euroastra.info