editor összes bejegyzése

Hagyomány és Örökség

A világ nem fejlődhetne a hagyományaink és örökségünk ismerete nélkül. A hagyományok, és az örökség témájában a következőkben a teljesség igénye nélkül néhány olyan hagyomány és örökség értelmezésről olvashatunk, amelyek a világ előrelépését szolgálják, illetve olyanok, amelyek a reformok, a fejlődés gátjává vál(hat)nak. Az elkövetkező gondolatok a hagyományok és örökség egy lehetséges értelmezését is tartalmazzák a szabadkőművesség szempontjából. Hagyomány és Örökség bővebben…

G, mint gravitáció

A szk:. titok és az abból fakadó rituális élmény egy folyamatos, tudatos és éber építkezés újabb és újabb szintézise, ahol a ph:. közössége nem csak védőburkot, hanem kihívásokat, azaz műhelyt is alkot. Pontosan úgy, amit a napkeleti bölcsek jelképeznek Jézus születéséről szóló történetben. Szerepük az evangéliumban nem más, mint Jézus királyi hatalmának hangsúlyozása, hogy már gyermekként is nyilvánvaló volt hatalma. Illetve, hogy rajtuk keresztül a szentíró bemutathassa milyen az, mikor jól és rosszul kezeljük a hatalmat, milyen eredményei vannak a hatalom jó vagy rossz gyakorlásának. G, mint gravitáció bővebben…

Gondolatok az oszloprendekről

A 19. századi szabadkőműves tudós, Albert Mackey úgy fogalmazott, hogy az építészet a szabadkőművesek számára a „művészetek művészete”, kőbe faragott, fagyott dallam, muzsika.  A szabadkőműves jelképek jelentős része az építészetből is eredeztethető. A spekulatív szabadkőművesek tevékenysége és az építészet közötti kapcsolat jóval túlmutat a jelképes szerszámok vagy a geometria alkalmazásán, jól lehet ezek mind meghatározó elemei a szabadkőműves hagyományoknak is. Gondolatok az oszloprendekről bővebben…

A menekülő kisgyermekes családok támogatása

A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület anyagi  lehetőségeihez mérten mindig is támogatta a rászorulókat.  Most, a háborús övezetekből Magyarországra érkező menekültek megsegítésére adott százezer forintos adományából kétszáz darab gyermektakarót vásároltak és adtak át a menekülő kisgyermekes családoknak.

A szabadkőműves elvek között rendkívül fontos helyen található a rászorultak támogatása, segítése. Ezeknek az elveknek alapján a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület tagjai végiggondolták, hogy mire lenne igazán szükség ahhoz, hogy emberi körülmények várják az átmenetileg Magyarországon tartózkodó embereket. Így született meg az elhatározás, hogy a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület ily módon támogatja a Magyarországra érkező menekülteket.

 

Szabadság korlátok között – korlátlan szabadság

A szabadság meglehetősen tág fogalom, amelyet az egyes filozófia irányzatok különbözőképpen értelmeztek. Két leggyakrabban használt értelmében a személyes szabadság a szociológiai és politológiai tanulmányok tárgya lehet, míg a belső szabadság vagy a metafizikai értelemben vett szabadság inkább filozófiai – pszichológia fogalom.A szabadság meglehetősen tág fogalom, amelyet az egyes filozófia irányzatok különbözőképpen értelmeztek. Két leggyakrabban használt értelmében a személyes szabadság a szociológiai és politológiai tanulmányok tárgya lehet, míg a belső szabadság vagy a metafizikai értelemben vett szabadság inkább filozófiai – pszichológia fogalom. Szabadság korlátok között – korlátlan szabadság bővebben…