A Türr-emléktábla megkoszorúzása

Türr István, a „rettenthetetlen magyar” eredetileg a Monarchia császári hadseregének volt tisztje, de az 1848-as forradalom során szerzett tapasztalatai, valamint az eleve meglévő elkötelezettsége a szabadság és az igazság mellett, a forradalmi mozgalmak mellé állították. Európa-szerte csaknem minden érdemi szabadságharcban részt vett, győztes csaták hadvezéreként is; diplomataként is, politikusként is. Neve összekapcsolódik több víziút megvalósításával (Panama-csatorna, Ferenc-csatorna, Korinthoszi csatorna). A magyarországi szabadkőművesség fénykorában, a Kiegyezés időszakában alapító tagja volt a Corvin Mátyás Páholynak, ezzel azután a Magyarország Nagyoriense Nagypáholynak, így az egykori egységes Magyarországi Symbolikus Nagypáholynak is. Ez okból a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület rendszeresen megkoszorúzza az egyik emléktábláját (Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1929, Budapest, V. kerület, Türr István utca 6.), amint 2019. március 15-én is:

A Türr-emléktábla megkoszorúzása
A Türr-emléktábla megkoszorúzása

Az oszlopok között

Fenti címmel rendeztek tárlatot a Próféta Galériában (1111 Budapest, Szent Gellért-tér 3.) 2019. februárjában. Négy művész állította össze műveiből a művészi koncepciók és eszközök különbözősége fölötti egységességet sugalló kiállítást. A képeket lényegében elkülönítés nélkül helyezték el, az együttes mégis a puszta eklektika fölé emelkedett. Minthogy a különbözők együttműködésének szelleme tökéletesen megfelel a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület (MNO Egyesület) eszményének, az Egyesület örömmel támogatta a tárlatot. Alább látható néhány kép a kiállított hatalmas anyagból.

Hagyomány és Örökség

A világ nem fejlődhetne a hagyományaink és örökségünk ismerete nélkül. A hagyományok, és az örökség témájában a következőkben a teljesség igénye nélkül néhány olyan hagyomány és örökség értelmezésről olvashatunk, amelyek a világ előrelépését szolgálják, illetve olyanok, amelyek a reformok, a fejlődés gátjává vál(hat)nak. Az elkövetkező gondolatok a hagyományok és örökség egy lehetséges értelmezését is tartalmazzák a szabadkőművesség szempontjából. Hagyomány és Örökség bővebben…

G, mint gravitáció

A szk:. titok és az abból fakadó rituális élmény egy folyamatos, tudatos és éber építkezés újabb és újabb szintézise, ahol a ph:. közössége nem csak védőburkot, hanem kihívásokat, azaz műhelyt is alkot. Pontosan úgy, amit a napkeleti bölcsek jelképeznek Jézus születéséről szóló történetben. Szerepük az evangéliumban nem más, mint Jézus királyi hatalmának hangsúlyozása, hogy már gyermekként is nyilvánvaló volt hatalma. Illetve, hogy rajtuk keresztül a szentíró bemutathassa milyen az, mikor jól és rosszul kezeljük a hatalmat, milyen eredményei vannak a hatalom jó vagy rossz gyakorlásának. G, mint gravitáció bővebben…